Home DDT Watch DDT Yokohama Unlimited Volume 1 2/11/23 11th February 2023

Watch DDT Yokohama Unlimited Volume 1 2/11/23 11th February 2023

Categories
DDT

Other hosts

Watch DDT Yokohama Unlimited Volume 2/11/23 on February 11, 2023 Full Show Free Online

Match card
  • Antonio Honda & Toru Owashi vs. Pheromones (Danshoku Dino & Yuki Ino)
  • Yuya Koroku vs. Ilusion
  • Keigo Nakamura vs. Toi Kojima
  • Yuki Ishida vs. Takeshi Masada
  • Akito, Chris Brookes, Kazuma Sumi & Soma Takao vs. Burning (Jun Akiyama, Tetsuya Endo & Yusuke Okada) & Noriyuki Yoshida
  • Six Man Tag Team MatchKazuki Hirata & The 37KAMIINA (MAO & Yuki Ueno) vs. Eruption (Hideki Okatani & Yukio Sakaguchi) & Hikaru Machida
  • Sanshiro Takagi vs. Shunma Katsumata
  • DAMNATION T.A (KANON & MJ Paul) vs. Harimao (Kazusada Higuchi & Ryota Nakatsu)
  • HARASHIMA & Yukio Naya vs. Makoto Oishi & Yuji Hino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *