Home DDT Watch DDT Into The Fight Tour 2/5/23 5th February 2023

Watch DDT Into The Fight Tour 2/5/23 5th February 2023

Categories
DDT

Dailymotion HD

Other hosts

Watch DDT Into The Fight Tour 2/5/23 on February 5, 2023 Full Show Free Online

Match card
  • Yuya Koroku vs. Kazuma Sumi
  • Pheromones (Danshoku Dino & Yuki Ino) vs. Maku Donaruto & Shunma Katsumata
  • Toi Kojima vs. Yuki Ishida
  • Naruki Doi & Toru Owashi vs. DAMNATION T.A (KANON & MJ Paul)
  • Makoto Oishi & Yuji Hino vs. Chris Brookes & Kazusada Higuchi
  • DISASTER BOX (HARASHIMA & Kazuki Hirata) & Yukio Sakaguchi vs. Burning (Jun Akiyama, Tetsuya Endo & Yusuke Okada)
  • The 37KAMIINA (MAO & Yuki Ueno) vs. Takeshi Masada & Yukio Naya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *