Home DDT Watch DDT – Friendship, Effort, Victory in Nagoya 2/18/23 18th February 2023

Watch DDT – Friendship, Effort, Victory in Nagoya 2/18/23 18th February 2023

Categories
DDT

Dailymotion HD

Other hosts

Watch DDT – Friendship, Effort, Victory in Nagoya 2/18/23 on February 18, 2023 Full Show Free Online

Match card
  • Champion Naruki Doi vs KANON Challenger
  • Champion Jun Akiyama vs Akito Challenger
  • Kazusada Higuchi & Yuki Ueno & Yuki Ishida vs Kip Sabean with Penelope Ford & Chris Brookes & Hagane Shinou
  • MAO & Shunma Katsumata & Yukio Naya vs HARASHIMA & Soma Takao & Shinya Ishida
  • Yukio Sakaguchi & Kotaro Suzuki & Yusuke Okada vs. Yuji Hino & Makoto Oishi & Kazuma Sumi
  • Yuki “Sexy” Iino & Danshoku “Dandy” Dieno vs Antonio Honda & Saki Akai vs Toru Owashi & Kazuki Hirata vs Gota Ihashi & Keigo Nakamura
  • Hideki Okatani vs Yuya Koroku
  • Toi Kojima vs Takeshi Masada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *